Reha Mirsad KARTAL

Reha Mirsad KARTAL

Mail: yazarlar34@teknikelektrik.com

Evet, Mescid-i Aksa Kutsalımızdır

Evet, Mescid-i Aksa Kutsalımızdır

Mescidi Aksa ile alakalı ipe sapa gelmez yorumlar oluyor. Mescid-i Aksa kelime anlamı ile ‘’uzak mescit‘’ anlamına gelir. Resimlerde gözüken sarı kubbeli yer Mescidi Aksa nın içerisinde yer almakla beraber salt ona Mescidi Aksa denilmez. Oranın adı Kubbetus Sahra’dır. Yine Mescidi Aksanın ilk kıblemiz olmadığı ile alakalı  yorumlar oluyor. Hz. Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettikten sonra 16 veya 17 ay Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ ya yönelerek namaz kılmıştı. Bir gün cemaate namaz kıldırırken gelen vahiyle kıblenin Mescid-i Aksa’dan Kâbe’ye çevrildiği bildirildi.

Kutsal hadise şu şekilde gerçekleşmiştir:
Peygamberimiz A.S bir gündüz namazını cemaatine kıldırırken (öğle ya da ikindi) Bakara suresinin, ‘’Ey Muhammed biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceği (Bundan böyle)yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir (Ey Müslümanlar) sizde nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu elbette bilirler.’’ ‘’Allah onların yaptıklarından habersiz değildir” mealindeki Bakara Suresinin 144. ayeti indi. Bu ayetle Kâbe Müslümanların nihaî kıblesi olarak tayin edilmiş oldu. Ayet inmeden önce cemaat dört rekâtlık namazın iki rekâtını kılmış durumdaydı. Diğer iki rekâtı da namaz içinde Kâbe istikametine yönelerek kıldılar. Bu olayın vuku bulduğu mescide bu sebeple “Mescid-i Kıbleteyn” (İki Kıble Mescidi) denilmiştir.

Medine i Münevvere yi ziyaret edenler bu mescidi biliriler. Halen orada iki kıbleye dönüldüğü yerleri görürler. Burada akla şu soru gelebilir. Pekâlâ, Hz Peygamber (As.) efendimiz ve arkadaşları Medine ye hicret etmeden evvel yani Mekke de iken ne tarafa doğru yani hangi kıble istikametinde namaz kılıyorlardı da Medine de Mescidi Aksa’ya dönmüşlerdi? Bunu neye istinaden yapmışlardır? Bu arada yukarda bahsettiğim Kubbetus Sahra’nın da yer aldığı genel bölgeye (ki içerisinde Hz Ömer Camii de yer almaktadır) umumi çerçevede Mescidi Aksa denilir. Hz Peygamberin Miraca yükseldiği yerde burasıdır. Devamında bahsi geçecek olan Beyti Makdis’ten kasıtta zaten umumi manada Mescidi Aksa ve çevresidir.

Şimdi tekrar gelelim Peygamber Aleyhi selam efendimizin Mekke i Mükerremede iken ne tarafa doğru namaz kıldığına? Hz. Peygamber’in Mekke’deyken ( yani daha Medine i Münevvere ye hicret etmeden evvel ) atası Hz. İbrahim’in (As.)  inşa ettiği Kâbe’ye dönerek namaz kıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun, Mekke’de mukim müşriklere  karşı Hz. İbrahim’in Tevhid çizgisini vurgulama hassasiyetiyle ilişkisi bulunduğu söylenebilir. Ancak Medine’ye hicret vuku bulunca Medine civarındaki hisarlarda yerleşik bulunan kalabalık Yahudi kabilelerini İslam’a ısındırmak maksadıyla kıblenin Kâbe’den Mescidi Aksa’ ya dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Zira Yahudiler Beyt-i Makdis’e yönelerek ibadet ediyordu.

Ne var ki bu durum Yahudileri şımartmış “Bizim kıblemiz olmasa ibadetinde yöneleceği bir kıblesi yok” tarzında dedikodu yapmalarına sebebiyet vermişti. Yahudilerin bu sözleri sebebi ile mahzun olan Hz. Peygamber efendimiz (As.) kıblenin değiştirilmesi beklentisiyle sık sık yüzünü göğe çevirir, vahiy beklerdi. Nihayet mealini verdiğim ayet yani Bakara Suresinin 144. Ayeti nazil oldu ve kıble Kâbe olarak tayin edildi. Ancak Yahudiler bunu da dedikodu malzemesi yaparak, “Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları (Muhammed As.) çeviren nedir?’’ Dediler. Bunun üzerine “De ki: Doğu da, batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir ( Bakara 142 )” ayeti inmiştir. Görüldüğü üzere Bakara suresinde ki bu ayetler Kıble yön ve değişikliğinin de hep Vahiy ile sabit olduğunu ispatlar. Mescidi Aksa ya ilk kıble denebilir. Tamam, Mekke den hicret etmeden evvel de Kâbe’ye doğru namaz kılınmıştır ama Medine de ki ilk kıblemiz Mescidi Aksa’dır. Mescid-i Aksa gerek Hz. Peygamberin Miraç’a yükseldiğine inandığımız (ki ehlisünnet inancı bunu gerektirir) yer olması hasebi ile gerekse de Medine de ki ilk kıblemiz olması sebebi ile ve daha birçok hadis-i şeriflerce sabit olmak üzere bizim için kutsal bir mabettir.
Selam Huda’ya Tabi Olanlaradır...
 

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar