Reha Mirsad KARTAL

Reha Mirsad KARTAL

Mail: yazarlar34@teknikelektrik.com

Bilgi Ne Zaman Önem Kazanır?

Bilginin hem önemini hem de aslında önemsizliğini tartışabiliriz. Bilgi çok önemlidir zira insan bildikleri ile amel eder yaşar mücadelesini yürütür. Bildiğiniz sürece bir kıymetinizin olma şansı vardır. Bakın ''olacaktır diyemiyoruz olma şansınız olabilir'' diyoruz. Neden? Bilgi, gerek bir sebeptir ama yeter bir sebep değildir! Şayet bildikleriniz ile amel ediyorsanız bilginizin bir ehemmiyeti (önemi) olacaktır. Beynin içinde, teorik plan da kalmış bir bilgi insana hiç bir kıymet katamayacağı gibi aksine vebal altına da sokar. Kur’an-ı Kerim bunu ''bildikleri ile amel etmeyenler kitap yüklü merkepler gibidir '' (Cuma Suresi 5. Ayette)  diye tarif etmektedir. Yani aslolan bilmek değil bilinenler ile uyumlu hareket edilmesidir. Eskilerin tabiri ile Amel edilmesidir! Tabii ki bilmek ile bilmemek bir değildir. Yine Kur’an-ı Kerim “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” 

(Zümer Suresi 9. Ayette)’da buna dikkat çekilir. Ama BİLMEK ŞART olmakla beraber dedik ya YETMİYOR!!! 


Bugün ülkemiz de yaşayan bir çok alim veya hoca yada bilim adamı kavgasından da bunu anlayabiliriz. Falanca hocanın bilgisine filanca Prof.’ün ilmine veya şu bu alimin içtihad derecesine varmış olan birikimine kimsenin itirazı yok ki? İtiraz bilinenlerle amel edilememesine! İtiraz samimi olunmamasına ! İtiraz söylenenlerin tersine hareketler olmasına.Yani itiraz kısaca riyakarlığa! Bakın yirmi yıldır yıldızı parlayan bir çok hoca ya ilim adamına! Şu an ne kadar itibarsız durumdalar. İlimleri mi kayboldu hayır! Bilgileri yetersiz mi kaldı hayır. Ama bildikleri ile amel etmediler. Tıpkı Tevrat ve İncil ehli gibi kitap yüklü merkepler durumundalar. Yine proflar yine hocalar hatta şeyhler hatta cemaat önderleri! Ama itibrsızlar. Sözlerinin sohbetlerinin kıymeti yok. Birbirlerinin aleyhine atmaktan fikir üretemiyorlar. Mazlumun yanında olup zalimin karşısına durmaya bile vakitleri olamıyor. Bütün mesele bu! Kesbi... Yani öğrenmeye dayalı bilgiyi bir şekilde elde edebilirsiniz ama bunun hayata tatbik edilmesi öğrenilemez ancak duyulacak heyecanla yaşanır yaşatılır.

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar