Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

Hangi Mesleği Seçmeliyim? -2-


Bu makale 2014-06-27 03:59:11 eklenmiş ve 736 kez görüntülenmiştir.
Yazı Arşivi

Üniversite tercihinde, mezun olunduğunda çalışılacak mesleklerin durumunu da bilmek önem taşıyor.  Sınavda başarılı olmak kadar, mezun olunduğunda iş alanı olan bir bölümü kazanmak ta  önemli. “Üniversite olsun da hangi bölüm olursa olsun” düşüncesi çoktan önemini yitirmiş durumda.

Geçen ay yazdığım yazıda meslek seçimi yaparken yaşam biçimimizi ve nasıl bir ortamda sürdüreceğimizi, birlikte iş yapacağımız arkadaşlarımızı çevremizi, tatil sürecimizi, zamanı kullanma biçimimizi, iş bulma zorluk ve kolaylığını, çalışırken zevkle iş yapıp yapamayacağımızı, sosyal statümüzü kısaca genel yaşam biçimimizi belirlediğimizi anlatmıştık. Bu  nedenle meslek seçiminin  önemli bir karar olduğunun üzerinde durmuştuk.
 
Bu defa da haziran ayında üniversite sınavına giren gençlerimize rehber olmak, yol göstermek adına var olan ve yeni çıkan meslekleri tanıtmak istiyorum.
 
Hızlı değişen, gelişen dünya düzeninde meslekler de yerinde durmuyor. Meslekler bildiğimiz kalıplarından çıkıyor; uzmanlıklar, farklı pozisyonlar oluşuyor. Eskiden doktor, avukat gibi meslekler olmazsa olmaz gibi görülürken, günümüzde farklı meslekler ön plana çıkıyor.

Son zamanlarda arz ve talebe göre yıldızı parlayan meslekler, gazetelerin, dergilerin sayfalarında ilgi çeken konular arasında sıkça yer almaktadır. Örneğin; bunlardan şimdilik en revaçta olan, yeni sayılmasa da talebi hızla yükselen iki daldan söz edilebilir: Jeologluk, Psikologluk.

İlki, bugüne kadar hiç itibar görmemiş, jeoloji (yer bilimi) mühendisliğidir. Yakın zamanda yaşanılan depremden sonra, ilgi odağı haline gelen bu mesleğin böylesine yükselişi, dikkât çekicidir.
 
İkincisi ise, tıp alanına girmeyen, uzmanlaşma neticesinde elde edilmiş bir nitelik. Doktor veya
psikiyatristlerden ayrı bir sınıf. Ruhsal yapıyı güçlendirmede bireylere yardım etkinliği. Görev alanı, sadece hayatı belirli yönde, olumsuz şekilde etkileyen doğal afetlerle sınırlı olmayıp aklımıza gelen tüm bireysel, kitlesel olayları içermektedir. Ekonomik sıkıntılar, zamlar, trafik, çete hareketleri, sosyal ve politik skandalların yarattığı güvensizlik duygusu, cinnet, satanistler, intihar vakaları, aile yaşamındaki sorunlar, kısaca stres çağının tüm olumsuzlukları.

Üniversite tercihinde, mezun olunduğunda çalışılacak mesleklerin durumunu da bilmek önem taşıyor.  Sınavda başarılı olmak kadar, mezun olunduğunda iş alanı olan bir bölümü kazanmak ta çok önemli  “Üniversite olsun da hangi bölüm olursa olsun” düşüncesi çoktan önemini yitirmiş durumda.

Tercih yaparken gelecekte ön planda olacak meslekleri seçin

Önümüzdeki yıllarda makine, bilgisayar, malzeme, endüstri, çevre ve kimya gibi mühendislik alanların ön plana çıkması bekleniyor. Ayrıca işletme, fiyatlandırma uzmanlığı, promosyon analistleri, kalite mühendisleri, marka araştırmacıları aranan mesleklerden olmaya adaydır.

Bir zamanlar itibarlı olan meslekler günümüzde de önemini koruyor. Bununla birlikte geçmişin gözde meslekleriyle geleceğin gözbebeği olan meslekler bir arada yaşayacak ve onların da ortak paydası uzmanlaşma olacak. Yeni mesleklerin ortaya çıkmasında gelişmiş olan ülkeler önemli rol oynamaktadır.
 
Geleceğini bugünden planlamak isteyenlere kılavuz olacak geleceğin gözde meslekleri:

Endüstri Mühendisliği
Çağın tercih edilen mesleklerinden biri olan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olanlar bilgi işlem uzmanlığı, makine üretim sektörleri ve bilgisayarın mevcut olduğu alanlarda iş bulma imkanına sahiptirler. Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir. Mühendislik, genelde problem tanımlama, çözüm seçenekleri türetme, karar verme ve çözümden oluşan bir süreçtir. Endüstri mühendisleri bu tanım doğrultusunda tasarımlar yapar. Söz konusu tasarımlar endüstri mühendislerince "üretim sistemleri tasarımı" ve "üretim sistemleri kontrolü" şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik mühendisliği, teknolojik ürün ve tasarımında makine, elektronik, kontrol ve yazılım mühendisliklerinin kaynaşmasını ifade eden disiplinler arası bir mühendisliktir.
Mezunlar çeşitli teknolojik ürünlerin tasarımında ve imalatında beyin takımı olarak çalışabilmektedirler. Diğer yandan mekatronik mühendisleri çeşitli kuruluşlarda bakım, onarım, arıza giderme gibi alanlarda da görev alabilirler.

Elektronik Haberleşme Mühendisliği

Elektronik Haberleşme Mühendisleri iletişim sistemlerinin tasarlanması, kurulması, projelendirilmesi, projelerin doğru kullanılması aşamalarında görev alabilirler. Haberleşme Mühendisleri ulusal ve uluslar arası şirketlerde, iletişim hizmeti sunan basın sektöründe, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektöründe, mühendislik hizmeti veren firmalarda kolaylıkla mesleklerini icra edebilirler.

Yazılım Mühendisliği
Yazılım mühendisleri bilgi teknolojilerinin bütün alanları etkisi altına almasıyla birlikte, birçok sektör tarafından aranan tercih edilen eğitimli beyinler içerisinde yer almaktadırlar. Mezunlar yazılım tasarlayıp hazırlayarak bunu çeşitli sistemlere entegre eder. Yazılım mühendisleri kamu ve özel sektörde görev alabilirler. Diğer taraftan proje üretmeye açık olan yazılım mühendisleri kendi işlerini kurarak da mesleklerini icra etme şansına sahiptirler.

Ergonomi Mühendisliği
Ergonomi, İnsanların anatomik özelliklerini, antropometrik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve toleranslarını göz önüne alarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karşısında, sistem verimliliği ve insan-makina-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplini bir araştırma geliştirme aracıdır. Modern Ergonomi alanında çalışanların verimliliğini arttırmayı hedefleyen bu dalda mühendisler ergonomik ortamlar hazırlar. Bölümünden mezun olanlar endüstri kuruluşlarında ve finans kurumlarında görev alabilirler.

Gıda Mühendisliği
Günümüzün tüketim ortamında, tüketiciler gıdalardaki hijyene daha fazla önem atf eder olmuşlardır. Tüketicilerin bu beklentisi gıda üretimi yapan kuruluşları, konun uzmanı kişiler olan gıda mühendisleri ile birlikte çalışmaya itmiştir. Yağ teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi gıda maddelerinin ambalajlanması, duyusal analiz, temel işlemler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji alanlarında eğitim alan öğrenciler gıda laboratuarlarında, gıda üretim tesislerinde kolaylıkla iş bulabilirler.

Yönetim Bilişim Sektörü
Bu bölümden mezun olanlar; veri iletişimi, bilgisayar programı, pazarlama, ekonomi ve finans alanlarında eğitilerek; firmaların bilgisayar, işletme, finans ve pazarlama bölümlerinde üst düzey çalışan olarak yer edinebilirler.

Tıp

Bugün olduğu gibi gelecekte de tıp ve tıbbi bilimlerin yıldızı parlamaya devam edecek. Stres, depresyon, melankoli gibi rahatsızlıkların artmasına bağlı olarak, Nöroşirurji (beyin cerrahisi) doktorlarına ihtiyaç artmaktadır. Aynı zamanda kanserin tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de artmasıyla birlikte, kanserin nedenini araştıracak olan onkologlar, hastalıkların kaynağını araştıracak olan genetikçiler gelecekte aranan mesleklerden olacak. Zorlaşan hayat şartlarıyla birlikte, hayatın yük altında fikirsel ve fiziksel olarak ezilen yurttaşlar için psikiyatrisiler aranan insanlar olacak.

Fizik Tedavi Uzmanlığı
Gelişen ve değişen teknolojiye birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına bağlı olarak, ortalama yaşam süresi ve kalitesi artmış durumdadır. Yaşamın kalitesini artıran sağlık hizmetlerinden biri de Fizik Tedavidir. Derslerindeki teorik başarıyı, etkili pratiğe dökebilen gençler için bu bölüm rahat bir gelecek vaat ediyor. Mezunlar devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde rahatlıkla iş bulabilirler.

Psikoloji
Psikoloji ülkemizde oldukça hızlı gelişen bir meslek daldır. Bölümden mezun olan gençler, kamuoyu ve Pazar araştırmaları yapan kuruluşlarda görev alarak, toplumun nabzını tutarlar. Psikoloji bölümü mezunları özel muayenehaneler açarak da topluma hizmet verebilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mezunlar, biyolojik unsurların molekül yapısı ve hücre fonksiyonlarının araştırılması üzerine çalışmalar yapan kamu ve özel sektör şemsiyesi altında hizmet sunan kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler. Tarım ve orman bakanlığı bünyesinde, adli tıp ve kriminoloji laboratuarında mesleklerini icra edebilirler.

İnternet Gazeteciliği
Gelişen ve değişen teknolojilerin etkisi ile gazeteciliğin boyutları değişerek, meslek kendine yeni mecralar bulmuştur. Bu mecralardan biri de internettir. Böylece İnternet Gazeteciliği kavramı ortaya çıkmıştır. Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde İnternet Gazeteciliği üzerine ihtisas yapan mezunlar İnternet ortamında yayın yapan basın sektöründe muhabir, editör, yazı işleri müdürü, haber müdürü olarak görev alabilirler.

Görsel İletişim Tasarımı
Görselliği teknoloji ile buluşturan bu alan geniş bir çalışma yelpazesine sahip. Görsellik, yaratıcılık ve teknoloji bileşenlerini bir potada buluşturan ‘görsel iletişim tasarım’ öğrencileri henüz mezun olmadan çeşitli iş teklifleri alabiliyor. Mezunlar, basın yayın kuruluşlarında, reklam ajanslarında, bilgisayar destekli grafik tasarımı yapan firmalarda kolaylıkla iş bulmaktadır.

Sermaye Piyasası Uzmanlığı
Sermaye piyasalarının gelişmesine bağlı olarak, öne çıkan sermaye piyasası uzmanlığı ülkemizde geleciğin gözde meslekleri arasında yer alıyor. Bu bölümden mezun olan uzmanlar ülkedeki menkul değerleri, değişen ve gelişen şartları takip ederek, doğru zamanlama becerisi ile yabancı yatırımcılara pazarlayarak; ülkeye finansman sağlarlar. Ülkeye finansman sağlayan uzmanlar, konuyla ilgili firmalar tarafından tercih edilen kişilerin başında gelmektedir.

AB Uzmanlığı
Türkiye’nin AB’ye girme yolunda attığı adımlar özel sektörde ve kamu sektöründe AB uzmanına olan ihtiyacı beraberinde getirdi. Türkiye AB üyeliğine kabul edilse bile AB’ye, bir başka ifade ile Avrupa’ya entegrasyon sürecinde AB uzmanlarına duyulan ihtiyaç ilk 15 yıl etkisini gösterecek. AB uzmanları salt devletin kadrolarında değil, aynı zamanda özel sektör tarafında da aranan kişilerin başında geliyor.

Tüm Devre Tasarım ve Üretim Uzmanlığı
Üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümünde okuyanların üçüncü sınıftan sonra seçtikleri mikro elektronik bölümünde ‘tüm devre tasarımı ve iyon ekme tekniği’ konularında eğitim veriliyor. Mezunların ülkemizde TÜBİTAK ve üniversiteler dışında çalışma alanı kısıtlı. Ancak dünyada önü oldukça açık olan bu alanda eğitim alan genç beyinler, yurt dışında cazip koşullarda rahatlıkla çalışma imkanı bulmaktadırlar.

Uluslar Arası Finans

Uluslar arası Finans uzmanları uluslararası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli ve etkin şekilde yatırıma dönüştürmeye gayret eden, banka, sigorta ve borsa şirketlerinde yönetici olarak çalışabilecek kişilerdir. Bölümden mezun olanlar Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde finansal analist, strateji planlama yöneticisi ve borsa uzmanı olarak çalışabilirler.

Uluslar Arası İlişkiler
Ülkenin gelişmişliği ile paralel seyreden uluslar arası ilişkiler; ülkemizin dünya arenasında söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke profiline kavuşturulmasıyla birlikte önemli bir alan haline gelmiştir. Öğrenciler verilen yabancı dil mesleği daha da cazip hale getirirken; mezunlar ulus ötesi şirketlerde, özel kuruluşlarda ve kamu alanında kolaylıkla iş bulma imkanına sahipler. Yeni çıkan ve gözde meslekler yazı dizisine sonraki yazımızda da devam edeceğim. Umarım  gençlere ulaşır ve onlara doğru meslek seçimi konusunda rehberlik yapmış olurum.

Sevgiyle kalın…  

Kaynak : http://www.akilvezeka.com/haber
Kaynak: İşte En Yeni Meslekler | izafet.net
Diğer yazıları...
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ