Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

Dramanın Eğitimdeki Önemi


Şubat 2017 - 195. Sayı
Bu makale 2017-02-27 11:40:10 eklenmiş ve 597 kez görüntülenmiştir.
Nurgül YILDIRIM

“ Çocuğum  öyle biri olsun ki , her türlü koşulda kendi ayakları üzerinde

durabilsin.

“ İYİ “ nin ne olduğunu unutmadan , iyiyi  doğru davranışla hayata

uygulayabilsin.

Ayakları üzerinde durmakla kalmasın, yaşamın her türlü müziğinde doğru ve

etkili dansı yapabilecek bilgi ve becerisi olsun.”

Doğan CÜCELOĞLU

 

Bir çocuğun sevgi ve güven ortamında yetiştiği , aldığı değerlerle, davranış ve becerilerle şekillendiği kısaca hayata hazırlandığı  iki önemli ortamı vardır. Bunlar ; Aile ortamı ve okul ortamı. Takdir edersiniz ki her iki ortam da  çocuğun eğitimi için çok önemlidir. Her anne baba cocuğunun sorumluluklarını almasını,hayatta başarılı olarak kendi ayakları üzerinde durmasını  ve mutlu olmasını ister. Tüm mücadele bunun içindir. Evde çocuğunu iyi gözlemleyen, yeteneklerini iyi bilen bilinçli yönlendirebilen anne – babalarla ;  okul ortamında öğrencisini aynı şekilde takip edipokul-aile  işbirliğini sağlayabilen ve geliştirebilen öğretmenler, bu çocuklar üzerinde yaşam boyu silinmeyen izler bırakırlar. Okul öncesinden başlayarak yaşamın her kademesinde eğitimin artık  bir parçası olan , bireyin daha sağlıklı düşünmesini sağlayarak   başarılı bir yaşambilincini veren  DRAMA SANATI da  eğitimdeki önemli yerinialarak her alanında ve her kademsindeetkili olmuştur.

Sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde önemli olan  DRAMA sanatının  ne olduğunu , kişiyi nasıl etkilediğini ,  neler kazandırdığını bu konuda yaptığım araştırmaları yazımda sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle Drama nedir ?  tanımını yapalım..

“   Drama “ herhangi bir metne bağlı kalmadan doğaçlama yaparaktiyatro tekniklerini kullanıp bir olayı,  bir konuyu veya bir düşünceyi canlandırma  sanatıdır. Yani Drama sanatı ile çocuklar o anda düşünerek canlandırma yapacakları için bağımsız düşünme yeteneklerini kullanırlar gerektiğinde grup  arkadaşlarıyla da bir şeyler düşünüp iş birliği yapabilme özelliklerinigeliştirirler . Yeri geldiğinde konuşmadan , sadece jest,mimik ve hareketlerle canlandırma yapacakları için sözel olmayan iletişimlerini geliştirip,.bedenini kullanmayı  öğrenirler.Böylecepsikomotor gelişimi desteklenir.Kelime dağarcığı da  geliştiğinde dil gelişimine  katkıda bulunur..Bedenini kullanmayı daha iyi öğrenen çocuk  dolayısıyla da dinleme becerisini  geliştirmiş olur.

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi dramanın eğitimde kullanılması okul çağı çocukları için son derece önemlidir. Çocukların yaşayarak ve farkındalığını fark ederek duyarlıklarının gelişmesi  empati yeteneğinin gelişmesi eğitim ve öğretimde etkili bir araçtır.Hep söyleriz ya  farkındalığımız gelişmezse hiçbir şeyin farkına varamayız , doğru ve bilinçli bir şekilde öğrenemeyiz diye.İşte DRAMA çalışmalarına katılan bireylerinde , çalışmalar sırasında kendilerini ve diğer katılımcıları tanıma, iletişim becerilerini geliştirme, kendilerini daha iyi anlama ve ifade etme becerisini geliştirme gibi olumlu kazanımları olmaktadır.Dramanın  temel aracı kişinin kendisidir zaten…Sağlıklı toplumlar için sağlıklı aileler, sağlıklı aileler için de  sağlıklı bireyler yetiştirilmelidir.Sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde önemlidir DRAMA sanatı..

Drama eğitimi  birçok alanda kullanılabilen bir yöntemdir. Türkçe, tarih, sosyal, matematik , fen, psikoloji gibi temel derslerden ekonomi, politika , endüstri, insan ilişkileri gibi alanlara kadar birçok geniş yelpazede drama çalışmalarına yer verilmektedir. Drama sanat eğitimi, öğretmen eğitimi, polis eğitimi, asker eğitimi, aşçı eğitimi gibi alanlarda ve ayrıca problem çözme yöntemlerinin eğitiminde de kullanılmaktadır.( Fulford ve ark.2001 ; levent , 1999)

Drama çalışmalarında anne-baba – çocuk ilişkileri , okul aile ilişkileri, kent yaşamı ve sorunları, çevre sorunları gibi konular ele alınarak katılımcılar bu konuda bilgilendirilmekte , çözüm yolları bulma gibi amaçlara yönlendirilmektedirler.( San , 1996 ) Liderlerin rehberliğinde katılımcılar yaşadıkları ve hayal ettikleri durumları yansıtırlar.

Okul öncesi dönem çocuklarından üniversitelerde okuyan gençlere kadar eğitimin değişik kademelerinde yer alan bireyler artık drama eğitimi almakta ya da drama yöntemi ile onlara bazı konular anlatılabilmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki, drama eğitimini ancak bu alanda eğitim almış bireyler uygulayabilirler. Dramanın ne olduğunu bilmeyen, herhangi bir drama yaşantısı olmayan, gelişim, eğitim, drama, tiyatro hakkında bilgisi olmayan birisinin drama yöntemini kullanması, drama çalışmaları yapması mümkün değildir.

“ Eğitimde dramanın kullanılması  yaparak ve yaşarak öğrenme bakımından son derece etkili eğitim yöntemlerinden biridir.Eğitimde drama bir öğrenme biçimidir. “

Dramanın kökeninde oyun kavramı bulunduğuna göre eğitici dramada da kültürel ve evrensel oyunlardan yararlanılır. Oyundaki etkileşim ile toplumsal yaşantıdaki etkileşimin benzer olması, oyunun eğitimde ve dramada kullanılmasına neden olmuştur. Eğitimde drama, grupla yapılan oyunsu süreçlerdir. Drama yoluyla öğrenme çabuklaştırılır  ve etkinleştirilir. Eğitim ve öğretimde öğretmenlerin  pek çok konuda dramadanyaralanılmasının başlıca nedenlerinden biridir.

 

EĞİTİMDE ÜRETKEN/YARATICI DRAMANIN öğrenciye katkılarını kısaca özetlersek;

·      Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar

·      Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.

·      Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.

·         Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar.

·         Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.

·         Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.

·         Kendini ifade etmede güven kazanır, özgüveni artar.

·         Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.

·         . Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir .

Bu kadar çok olumlu kazanımların olduğu düşünüldüğünde drama çalışmalarına katılmanın ya da bir konuyu anlatırken dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının ne kadar önemli olduğu dikkatinizi  çekmiştir umarım.

Bütün bunların gerçekleşebilmesi için de drama çalışmalarını yapacak olan liderin dramanın önemine inanması, drama, gelişim, eğitim ve tiyatro bilgisine sahip olması, dramanın hangi aşamalardan oluştuğunu, drama uygulamaları sırasında nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, ülkemizde drama çalışmalarının ya da dramanın eğitimde kullanımının öneminin gittikçe arttığı, dramayadaha da büyük bir önem verildiği söylenebilir.

Öncelikle EĞİTİMDE DRAMA  çalışmaları ile demokratik davranışlarda bulunan, konular arasında bağlantı kurabilen, bağımsız düşünebilen, hoşgörülü, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre drama eğitimi alan çocukların başarı seviyelerinin daha yüksek olduğu ve kendilerini daha net ifade edebildikleri kanıtlanmıştır.

 

Çalışmakta olduğum Sevinç Eğitim Kurumu   eğitime verdiği önemden dolayı anaokulundan ortaokul gruplarına her seviyede   uzman  ve alanında  başarılı  olan kişilerle  DRAMA  çalışmalarını  eğitimin içine alarak  her bir öğrencinin sosyal  ve akademik başarı seviyesini  artırarak bu davranışları  kazandırmayı hedef almıştır.

Özgüvenle gelişen araştırmacı, olgu ve kavramaları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği “oluşan , kendi kararlarını doğru bir biçimde ortaya koyan ve ayakları üzerinde durabilen çocuklar hayatta daima başarılı olabileceklerdir.

Nice daha sağlıklı ve mutlu nesiller için

Sağlıkla ve mutlulukla kalın….

 

Diğer yazıları...
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ