Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

İnovasyonun Önemi Ve Gerekliliği


Kasım 2016 - 192. Sayı
Bu makale 2016-11-24 11:56:38 eklenmiş ve 1138 kez görüntülenmiştir.
Makbule Alkan

İnovasyon bir işletme için ve bir ülke için ne ifade etmektedir? Ya da ne ifade etmesi gerekmektedir? Bu sorulara vereceğimiz yanıt bizlere inovasyonun önemini hatta daha da geçerli olan zorunluluğunu anlatacaktır. İnovasyon’un zorunlu olmasının sebepleri arasında ürünlerin eskimesi, fikirlerin hızlı kopyalanabiliyor olması, seçeneklerin fazla olması, müşteri talep ve beklentilerinde değişiklik, çevre koşullarının değişmesi ve gelişen teknoloji gösterilebilir. Bu sebepler bir işletmenin neden inovasyon yapması gerektiğini gösteren göstergelerdir. O halde inovasyonun toplum, ekonomi ve işletmeler için önemine değinelim.


İnovasyonun toplum ve ekonomilere yönelik sonuçları;


• Toplumsal refah artışı,

• Yaşam standartlarının artması,

• Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması,

• İstihdam artışı,

• Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,

• Yeni hammadde kaynaklarının ortaya çıkarılması,

• İhracat artışı sağlama,

• Patent sayılarında artma,

• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlama,

• Enerji kaynaklarının etkin kullanımı,

• Girişimciliğin artması,

• Dışa bağımlılığın azalması,İşletmeye yönelik sonuçlar 

• Rekabet üstünlüğü sağlama,

• Maliyetlerde düşüş sağlama,

• Verimlilik artışı,

• Pazar payının artması,

• Karlılık artışı,

• Hammadde kullanımında etkinliğin sağlanması,

• Kalite artışı,

• Bilginin ekonomik bir değere dönüşmesi,

• Yeni pazarlar oluşturma,

• Ürün hattının ve karmasının genişletilmesi,

• Müşteri tatmininin maksimize edilmesi,

• Yeni pazarlara girişte kolaylık sağlama,

• Üretimde, tedarik ve pazarlama da esneklik sağlama, ürün ve hizmetleriüretim sürelerinin kısalması ve firelerin minimizasyonunun sağlanması,çalışma şartlarının iyileştirilmesi,

• Müşteri, tedarikçi ve aracılarla iletişimin sağlanması


İnovasyonu mikro ölçekte işletme açısından ve sağlayacağı kolaylıklar yönüyle değerlendirdiğimizde inovasyonun işletmeler için karlılığı maksimize etmesi en temel ve hayati işlevleri arasında bulunmaktadır. İnovasyon ile beraber birçok işletme işlevi dolaylı ve doğrudan etkilenmektedir. Bunlardan emtialaşma dediğimiz aynılaşmanın giderek artış gösterdiği bir piyasa ikliminde, firmalar inovasyon ile rekabet üstünlüğü kazanmaktadır. Rekabette üstünlük sağlamak firmaların müşteri potansiyellerine ürün ve hizmetlerde gerçekleştirecekleri inovasyon ile mümkün hale gelmektedir.


Rekabette üstün konuma gelmiş firma işletmenin sürekliliği ilkesinin garantisini sağlayabiliyor demektir. Ayakta kalmanın ilk koşulunu yerine getirmiş olarak finansal kaynak kazanımını da sağlayabilmektedir. İnovasyon yapmak aynı zamanda üretim maliyetlerini minimize etmeyi de ifade etmektedir. Maliyetlerin minimum olması işletmeler için daha yüksek parasal kazanç sağlamaktadır. Verimlilik artışı ile maliyetlerin daha kontrol edilebilir olması sağlanmaktadır.


Ve bir şirkette kaliteyi esas tutarak verimlilik arttırılmak isteniyor ise ürün ve hizmetler tüm girdi ve çıktılar dâhil edilerek daha iyi ve yeni üretim yolları ile inovasyon gerçekleştirilebilmektedir.


Üretilen ürün veya hizmet ile ilgili faaliyet gösterilen sektörde diğer firmalardan daha yeni ürün, hizmet, iş modeli ve pazarlama gibi inovasyonların yapılması firmanın pazar payını arttırmasını sağlayacaktır. Rekabetçi olduğu firmalardan gerçekleştirdiği yenilik ve farklılık sayesinde ayrıştırılacak ve karlılığını arttırabilecektir.


Bilgininin altın çağını yaşadığı günümüzde üretim faktörleri de artık değişim göstermektedir. Bilgi en önemli parasal kazanç kaynağı ve inovasyon gerçekleştirmek için araç haline gelmiştir. Bilgi’nin önemini en erken anlayan ve bilgiyi gerektiği şekilde kullanan firmalar diğer firmalara karşı üstün hale gelecektir. Bilgi günümüzün en önemli üretim faktörüdür.


İnovasyon ile beraber yeni pazarlar oluşmaktadır. Bu da firmaların kendilerine yeni pazarlar ile yeni kazanç olanakları oluşturması anlamına gelmektedir.


İnovasyonun sağladığı katkıları makro ölçekte değerlendirdiğimizde toplumsal alana sağladığı yenilikler ile ekonomik alana sağladığı yenilikler ortaya çıkacaktır.


Toplumsal düzeydeki yenilikler toplumun refah düzeyindeki artış ve yaşam standartlarının yükselmesi ile ortaya çıkmaktadır. 


İşletmelerin bu inovasyon olayına bir vatan borcu olarak bakmaları gerekli dersek aslında hiç de abartmış olmayacağız. Çünkü Türkiye’de ki işletmelerim %95’ KOBİ ! Yani ülkelerinin ekonomik kaldıracı durumundalar. İnovasyon yapmayan, kendini sürekli bir yenileşim ve gelişim içinde tutmayan işletmeler önce kendi geleceklerini daha sonra da ülkelerinin geleceğini tehlikeye atmış oluyorlar!


Diğer yazıları...
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ