Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

Bir Mükafat Daha


Ağustos 2016 - 189.Sayı
Bu makale 2016-08-25 17:47:47 eklenmiş ve 459 kez görüntülenmiştir.
Eyüp Şengül

Geçen ay ki sayımız da belirttiğimiz gibi çıkmasını beklediğimiz kamu kurumlarının bazı alacaklarının yapılandırılması ile ilgili 6736 sayılı kanun 19/08/2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdi. Temel prensip olarak bu tür kanunların tüm kurullarının düzenli işleyen bir ülkede olmasının pek mümkün olmadığını belirtmek isterim. Ülkemizde son yıllarda sürekli olarak tahsil edilemeyen kamu alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla bu tür yasalar çıkarılarak kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak bu tür çıkarılan yasalar borçlarını düzenli ödeyen vatandaşlar için pek hoş bir durum ortaya çıkarmamaktadır. Özellikle işverenler açısından ticari hayatta rekabetin adil olmamasını doğurmaktadır. Her ne kadar pek uygun bulmasam da onaylanan son kanun ile nelerin yapılandırma kapsamında olduğunu maddeler halinde aşağı da sıralayacağım.


* 30/06/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) tahakkuk eden vergi aslı, vergi cezaları, gecikme cezaları, gecikme faizleri ,


* İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,


* 2016/Haziran dönemine kadar ödenmemiş geçmiş dönem sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,


* 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,


* 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,


* Genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası prim alacakları,


Bu tür alacaklar; Altı eşit taksit için (1,045),  Dokuz eşit taksit için (1,083),  On iki eşit taksit için (1,105), On sekiz eşit taksit için (1,15) katsayıları ile çarpılarak eşit taksitler halinde ödenebilecek ve bu katsayılar uygulanmadan defaeten ödenebilecek. Tabi kanun kapsamı bu sayılan maddeler ile sınırlı değil ancak genel anlamda daha çok kişinin faydalanması beklenen bu maddeler olduğundan dolayı onları belirtmek istedim.


Alacaklar dışında çok önemli gördüğüm ve birçok kişi ve/veya kurumun faydalanması beklediğim  birkaç maddeyi de aşağıda sıralayacağım.


* Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2011 takvim yılı için %35, 2012 takvim yılı için %30, 2013 takvim yılı için %25, 2014 takvim yılı için %20, 2015 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırırlar.


Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için  yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.


*Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.


*Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.


*Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.


6736 sayılı kanundan özellik arz eden bazı maddeler bu şekilde idi. Ancak girişte belirttiğim ve kanun maddelerinde de açıkça anlaşılacağı gibi tüm maddeler işlerine ve borçlarına gerekli özeni göstermeyenlere bir mükafat olarak değerlendirilebilir.  Hükümet bu tür kanunları çıkardığı zaman en azından bu zor piyasa ve hayat şartlarında üzerine düşen bütün sorumlulukları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirenlere de özel uygulamalar (indirim,teşvik,zor durumda borç erteleme) yaparak onlarında bir yer de hakkını teslim etmelidir.


Diğer yazıları...
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ