Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Alanları


Mayıs 2016 - 186. Sayı
Bu makale 2016-05-25 17:12:42 eklenmiş ve 771 kez görüntülenmiştir.
Gökay Özyürek

İnsan Kaynakları yönetimi, şirket personelinin iş alım görüşmelerin yapılması, işe alımı, eğitimi, organizasyondaki yerinin, görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için gerekli politikaları oluşturan bir işletme yönetimi alanıdır. İnsan kaynakları yönetimi, şirketin insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi, iş süreçlerinin yönetilmesi gibi görevleri de üstlenmektedir. İnsan kaynaklarının temel çalışma alanları şunlardır:


• Organizasyon şeması oluşturmak 

• Görev tanımlarının oluşturulması

• Norm kadro oluşturmak

• Performans yönetim sistemi    oluşturmak

• Ücret sistemini oluşturmak ya da    revize etmek

• Yan haklar sistemi oluşturmak

• İşe alma ve yerleştirme sistematiği    oluşturmak

• Eğitim ve gelişim yönetimi    oluşturmak

• Kariyer yönetim sistemi inşa etmek

• Personel özlük sistemi oluşturmak


Bir şirketin temel yapısını organizasyon yapısı oluşturur. Her sürecin ve yönetim mekanizmalarının işleyişini organizasyon şeması oluşturur. Adil bir yönetim ve sağlıklı bir süreçler için organizasyon şemasının ehil eller tarafından hazırlanması fevkalade önemlidir. Buna binaen, arkasından görev tanımlarının hazırlanması ve norm kadro oluşturulması gelir. Görev tanımlarının doğru ve adil yapılması mükerrer görevleri önlediği gibi, boşta iş kalmasını da önler. Bu yapının üstüne performans ölçümünü ve performans değerlendirmenin sonuçlarına göre ücret ve diğer menfaatler belirlenir. Mevcut durumdaki ihtiyaçlara göre de, eğitim ve kariyer sistemi inşa edilir.


İş yaşantısında, birçok nedenle çatışma, tartışma ve hatta ciddi kavgalar yaşanmaktadır. Hepimizin başına gelen çeşitli sıkıntılar yaşanmakta, huzurumuzu kaçıran türlü olaylarla karşılaşmaktayız. Vakit, performans kaybına neden olan bu olumsuz olaylar önemli miktarda iş kaybına neden olmaktadır. İşletmelerdeki iş kayıpları önlemenin en önemli güvencelerinden biri, kaliteli ve sağlıklı işleyen İnsan Kaynakları yönetimidir.


Görüldüğü gibi her alanın ve adımın diğer adımla çok yakından bağlantısı vardır. Biri olmadan diğeriyle ilgili adımların atılması beklenen olumlu sonuçları getirmeyecektir. Hem şirket hem de personel açısından sorunlar yaşanacaktır. İş kaybı, ölçülemeyen performanslar, işten ayrılmalar veya çıkarılmalar, çalışma hayatı boyunca mutsuz, huzursuz çalışanlar, suistimale bulaşan personel bunların bazılarıdır. Niteliklerine bakmadan, parayı veririm çalıştırırım mantığı artık iflas etmiş terkedilmesi gereken politikadır. Sadece büyüyen ve kurumsallaşmak isteyen şirketlerin, büyük küçük her şirketin en önemli dertlerinden biri insan kaynakları sorunlarıdır. Her geçen günü iş sahipleri ve yöneticiler, çalışanlarından daha çok dert yanmaktadır. 

         

Sonuç olarak; insan kaynakları sadece işe alımdan sorumlu değildir. Yukarıdaki tüm alanlarla beraber, şirketin temelini yapısal reformlarla güçlendirir ve diğer bölümlere destek sağlar. Şirketler için hayati önem taşıyan insan kaynakları, iş gücünü iyileştirerek, şirketlerin bağışıklık sistemini güçlendirir. KOBİ’lerdeki en önemli sorunlardan biri yetersiz personeldir, kaliteli insan kaynağını bulamamasıdır. Bulsa bile yeterince süre koruyamaması ve uzun vadeli çalışan yapamamasıdır. Bunun için, işletmeler kadrolarında iyi bir İK yöneticisi ile çalışmalı ya da danışmanlardan bu konularda işbirliğine gitmeli, destek almalıdır. 


Diğer yazıları...
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ